தனியுரிமை கொள்கை
World Tourism Portal

தனியுரிமை கொள்கை

World Tourism Portal தனியுரிமை கொள்கை

World Tourism Portal வரையறுக்கப்பட்ட (“எங்களுக்கு”, “நாங்கள்” அல்லது “எங்கள்”) https://worldtourismportal.com வலைத்தளத்தை (“சேவை”) இயக்குகிறது.

எங்கள் சேவை மற்றும் நீங்கள் அந்தத் தரவுடன் தொடர்புடைய விருப்பங்களைப் பயன்படுத்தும் போது தனிப்பட்ட தரவின் சேகரிப்பு, பயன்பாடு மற்றும் வெளியீட்டைப் பற்றிய எங்கள் கொள்கைகளைப் பற்றி இந்தப் பக்கம் உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறது.

சேவையை வழங்கவும் மேம்படுத்தவும் உங்கள் தரவைப் பயன்படுத்துகிறோம். சேவையைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், இந்தக் கொள்கைக்கு ஏற்ப தகவல்களைச் சேகரிப்பதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கும் ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள். இந்த தனியுரிமைக் கொள்கையில் வேறுவிதமாக வரையறுக்கப்படாவிட்டால், இந்த தனியுரிமைக் கொள்கையில் பயன்படுத்தப்படும் சொற்கள் நம்முடைய அதே அர்த்தங்களைக் கொண்டுள்ளன விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்.

வரையறைகள்:

 தனிப்பட்ட தகவல்

தனிநபர் தரவு என்பது, அந்த தரவிலிருந்து (அல்லது அந்த உடைமை அல்லது பிற தகவல் அல்லது எங்களுடைய உடைமை அல்லது எங்களுடைய உடைமைக்கு வரமுடியாதது) அடையாளம் காணக்கூடிய ஒரு வாழும் நபரைப் பற்றிய தரவு ஆகும்.

பயன்பாடு தரவு

பயன்பாட்டுத் தரவு என்பது சேவையின் பயன்பாடு அல்லது சேவை உள்கட்டமைப்பிலிருந்து தானாகவே உருவாக்கப்படும் (உதாரணமாக, ஒரு பக்க விஜயத்தின் காலம்) உருவாக்கப்பட்ட தரவு.

குக்கிகள்

குக்கீகள் ஒரு பயனரின் சாதனத்தில் சேமிக்கப்பட்ட சிறிய தரவு.

தரவு கட்டுப்பாட்டாளர்

தரவுக் கட்டுப்பாட்டாளர் என்பது ஒரு நபர் (தனியாகவோ அல்லது கூட்டாகவோ அல்லது பிற நபர்களுடன் பொதுவானவராகவோ) எந்தவொரு தனிப்பட்ட தரவு எந்த நோக்கத்திற்காக மற்றும் எந்த விதத்தில் செயலாக்கப்பட வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்கும் நபர். இந்த தனியுரிமைக் கொள்கையின் நோக்கத்திற்காக, நாங்கள் உங்கள் தரவின் தரவுக் கட்டுப்பாட்டாளர்.

தரவு செயலி (அல்லது சேவை வழங்குநர்கள்)

தரவு செயலி (அல்லது சேவை வழங்குநர்) என்பது தரவுக் கட்டுப்பாட்டாளர் சார்பாக தரவை செயலாக்கும் எந்தவொரு நபரும் (தரவுக் கட்டுப்பாட்டாளரின் பணியாளரைத் தவிர).

உங்கள் தரவை இன்னும் திறம்பட செயல்படுத்துவதற்காக பல்வேறு சேவை வழங்குநர்களின் சேவைகளை நாங்கள் பயன்படுத்தலாம்.

தரவு பொருள்

தரவு பொருள் என்பது தனிப்பட்ட தரவுகளின் பொருளாக இருக்கும் எந்தவொரு உயிருள்ள தனிநபரும் ஆகும்.

பயனர்

பயனர் எங்கள் சேவையைப் பயன்படுத்தும் தனிநபர். பயனர் தனிப்பட்ட தரவுக்கு உட்பட்ட தரவு விஷயத்திற்கு ஒத்திருக்கிறார்.

தகவல் சேகரிப்பு மற்றும் பயன்பாடு

எங்கள் சேவையை வழங்குவதற்கும் மேம்படுத்துவதற்கும் பல்வேறு நோக்கங்களுக்காக பல்வேறு வகையான தகவல்களை நாங்கள் சேகரிக்கிறோம்.

சேகரிக்கப்பட்ட தரவு வகைகள் தனிப்பட்ட தரவு

எங்கள் சேவையைப் பயன்படுத்தும் போது, ​​உங்களைத் தொடர்புகொள்வதற்கோ அல்லது அடையாளம் காண்பதற்கோ (“தனிப்பட்ட தரவு”) பயன்படுத்தக்கூடிய தனிப்பட்ட முறையில் அடையாளம் காணக்கூடிய சில தகவல்களை எங்களுக்கு வழங்குமாறு நாங்கள் உங்களிடம் கேட்கலாம். தனிப்பட்ட முறையில் அடையாளம் காணக்கூடிய தகவல்கள் இதில் அடங்கும், ஆனால் அவை மட்டும் அல்ல: மின்னஞ்சல் முகவரி - முதல் பெயர் மற்றும் கடைசி பெயர் - தொலைபேசி எண்  

குக்கீகள் மற்றும் பயன்பாட்டு தரவு

செய்திமடல்கள், மார்க்கெட்டிங் அல்லது விளம்பரப் பொருட்கள் மற்றும் முறையான வணிக ஆர்வக் கண்ணோட்டத்தில் உங்களுக்கு ஆர்வமாக இருக்கும் பிற தகவல்களுடன் உங்களைத் தொடர்புகொள்வதற்கு நாங்கள் உங்கள் தனிப்பட்ட தரவைப் பயன்படுத்தலாம். நாங்கள் அனுப்பும் எந்தவொரு மின்னஞ்சலிலும் வழங்கப்பட்ட குழுவிலக இணைப்பு அல்லது வழிமுறைகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் எங்களிடமிருந்து இந்த தகவல்தொடர்புகளில் ஏதேனும் ஒன்றை நீங்கள் பெறலாம்.

பயன்பாடு தரவு

சேவையை எவ்வாறு அணுகுவது மற்றும் பயன்படுத்துவது ("பயன்பாடு தரவு") ஆகியவற்றை நாங்கள் சேகரிக்கலாம். இந்த பயன்பாட்டு தரவு உங்கள் கணினியின் இன்டர்நெட் புரோட்டோகால் முகவரி (எ.கா. ஐபி முகவரி), உலாவி வகை, உலாவி பதிப்பு, நீங்கள் பார்வையிடும் சேவையின் பக்கங்கள், உங்கள் பார்வையின் நேரம் மற்றும் தேதி, அந்தப் பக்கங்களில் செலவிடப்பட்ட நேரம் சாதன அடையாளங்காட்டிகள் மற்றும் பிற கண்டறிந்த தரவு.

கண்காணிப்பு மற்றும் குக்கீகள் தரவு

எங்கள் சேவையில் செயல்பாட்டை கண்காணிக்கும் மற்றும் குறிப்பிட்ட தகவலை நடத்த குக்கீகள் மற்றும் இதே போன்ற கண்காணிப்பு தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துகிறோம்.

அநாமதேய தனிப்பட்ட அடையாளங்காட்டியை உள்ளடக்கிய சிறிய அளவிலான தரவு கொண்டிருக்கும் குக்கீகள். குக்கீகள் உங்கள் உலாவியில் ஒரு வலைத்தளத்திலிருந்து அனுப்பப்பட்டு உங்கள் சாதனத்தில் சேமிக்கப்படும். தகவலை சேகரித்து கண்காணிக்கவும் எங்கள் சேவையை மேம்படுத்துவதற்கும் பகுப்பாய்வு செய்வதற்கும் பயன்படும் கண்காணிப்பு தொழில்நுட்பங்கள் பீக்கன்கள், குறிச்சொற்கள் மற்றும் ஸ்கிரிப்டுகள்.

எல்லா குக்கீகளையும் நிராகரிக்க அல்லது ஒரு குக்கீ அனுப்பப்படுவதைக் குறிக்க உங்கள் உலாவியில் அறிவுறுத்தலாம். எனினும், நீங்கள் குக்கீகளை ஏற்றுக் கொள்ளாவிட்டால், எங்கள் சேவையின் சில பகுதிகளை நீங்கள் பயன்படுத்த முடியாது.

தரவு பயன்படுத்துதல்

World Tourism Portal சேகரிக்கப்பட்ட தரவை பல்வேறு நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்துகிறது:

எங்கள் சேவையை வழங்க மற்றும் பராமரிக்க

எங்கள் சேவையில் மாற்றங்கள் பற்றி தெரிவிக்க

எங்கள் சேவையின் ஊடாடத்தக்க அம்சங்களில் நீங்கள் பங்கேற்க அனுமதிக்கையில் உங்களை அனுமதிக்க அனுமதிக்க

வாடிக்கையாளர் ஆதரவு வழங்க

பகுப்பாய்வு அல்லது மதிப்புமிக்க தகவலை சேகரிப்பதற்காக நாங்கள் எங்கள் சேவையை மேம்படுத்த முடியும்

எங்கள் சேவை பயன்பாட்டை கண்காணிக்க

தொழில்நுட்ப சிக்கல்களைக் கண்டறிந்து, தடுக்கவும், உரையாடவும்

நாங்கள் வழங்கும் பிற பொருட்கள், சேவைகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் பற்றிய செய்திகள், சிறப்பு சலுகைகள் மற்றும் பொதுவான தகவல்களை உங்களுக்கு வழங்குங்கள், இது போன்ற தகவல்களை நீங்கள் பெற விரும்பவில்லை எனில் நீங்கள் ஏற்கனவே வாங்கிய அல்லது விசாரித்ததைப் போன்றது.

தரவு தக்கவைத்தல்

World Tourism Portal இந்த தனியுரிமைக் கொள்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நோக்கங்களுக்கு தேவையான வரை மட்டுமே உங்கள் தனிப்பட்ட தரவைத் தக்க வைத்துக் கொள்ளும். எங்கள் சட்டபூர்வமான கடமைகளுக்கு இணங்க தேவையான அளவிற்கு உங்கள் தனிப்பட்ட தரவை நாங்கள் தக்க வைத்துக் கொள்வோம் (எடுத்துக்காட்டாக, பொருந்தக்கூடிய சட்டங்களுக்கு இணங்க உங்கள் தரவை நாங்கள் தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டியிருந்தால்), சர்ச்சைகளைத் தீர்ப்பது மற்றும் எங்கள் சட்ட ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் கொள்கைகளை அமல்படுத்துவது.

World Tourism Portal உள் பகுப்பாய்வு நோக்கங்களுக்காக பயன்பாட்டுத் தரவையும் தக்க வைத்துக் கொள்ளும். பயன்பாட்டுத் தரவு பொதுவாக ஒரு குறுகிய காலத்திற்கு தக்கவைக்கப்படுகிறது, இந்தத் தரவு பாதுகாப்பை வலுப்படுத்த அல்லது எங்கள் சேவையின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்த பயன்படுத்தப்படும்போது தவிர, அல்லது இந்தத் தரவை நீண்ட காலத்திற்கு தக்கவைக்க நாங்கள் சட்டப்படி கடமைப்பட்டுள்ளோம்.

தரவு பரிமாற்றம்

தனிப்பட்ட தரவு உள்ளிட்ட உங்கள் தகவல், உங்கள் மாநில, மாகாண, நாடு அல்லது உங்கள் அதிகார வரம்புக்குட்பட்டதை விட தரவு பாதுகாப்புச் சட்டங்கள் வேறுபடலாம், உங்கள் நாட்டின், மாகாணத்தில், நாட்டிற்கு அல்லது பிற அரசாங்க அதிகார வரம்பிற்கு வெளியே இருக்கும் கணினிகள் - மற்றும் பராமரிக்கப்படும்.

இந்த தனியுரிமைக் கொள்கைக்கு நீங்கள் ஒப்புதல் அளித்த பின், அத்தகைய தகவலை நீங்கள் சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் அந்த மாற்றத்திற்கான உங்கள் உடன்படிக்கையை பிரதிபலிக்கிறது.

World Tourism Portal உங்கள் தரவு பாதுகாப்பாகவும் இந்த தனியுரிமைக் கொள்கையின்படி நடத்தப்படுவதையும் உறுதிப்படுத்த தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுக்கும், மேலும் உங்கள் தரவின் பாதுகாப்பு உட்பட போதுமான கட்டுப்பாடுகள் இல்லாவிட்டால் உங்கள் தனிப்பட்ட தரவின் பரிமாற்றம் ஒரு அமைப்பு அல்லது நாட்டிற்கு நடைபெறாது. மற்றும் பிற தனிப்பட்ட தகவல்கள்.

தரவு வெளிப்படுத்தல்

சட்ட அமலாக்கத்திற்கான வெளிப்பாடு

சில சூழ்நிலைகளில், World Tourism Portal சட்டத்தின் மூலமாகவோ அல்லது பொது அதிகாரிகளின் செல்லுபடியாகும் கோரிக்கைகளுக்கு பதிலளிப்பதற்காகவோ (எ.கா. நீதிமன்றம் அல்லது அரசு நிறுவனம்) உங்கள் தனிப்பட்ட தரவை வெளியிட வேண்டியிருக்கலாம்.

சட்ட தேவைகள்

World Tourism Portal அத்தகைய நடவடிக்கை அவசியம் என்ற நல்ல நம்பிக்கையில் உங்கள் தனிப்பட்ட தரவை வெளியிடலாம்:

ஒரு சட்டபூர்வ கடமைக்கு இணங்க

பிளாக்ஹாக் இன்டலிஜென்ஸ் லிமிடெட் உரிமைகள் அல்லது சொத்துக்களைப் பாதுகாக்கவும் பாதுகாக்கவும்

சேவை தொடர்பாக சாத்தியமான தவறுகளை தடுக்க அல்லது விசாரிக்க

சேவை அல்லது பொது பயனர்களின் தனிப்பட்ட பாதுகாப்பைப் பாதுகாக்க

சட்டபூர்வ கடமைக்கு எதிராக பாதுகாக்க

தரவு பாதுகாப்பு

உங்கள் தரவின் பாதுகாப்பு எங்களுக்கு முக்கியம், ஆனால் இணையத்தில் பரிமாற்ற எந்த முறை, அல்லது மின்னணு சேமிப்பக முறை 100% பாதுகாப்பானது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். உங்கள் தனிப்பட்ட தரவை பாதுகாக்க வணிகரீதியாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வகையில் பயன்படுத்த முயற்சிக்கையில், அதன் முழுமையான பாதுகாப்பிற்கான உத்தரவாதத்தை நாங்கள் வழங்க முடியாது.

உங்கள் உரிமைகள்

World Tourism Portal உங்கள் தனிப்பட்ட தரவின் பயன்பாட்டை சரிசெய்ய, திருத்த, நீக்க அல்லது கட்டுப்படுத்த உங்களை அனுமதிக்க நியாயமான நடவடிக்கைகளை எடுப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

உங்களைப் பற்றி நாங்கள் வைத்திருக்கும் தனிப்பட்ட தரவு என்னவென்று உங்களுக்குத் தெரிவிக்க விரும்பினால், அதை எங்கள் கணினிகளிலிருந்து அகற்ற விரும்பினால், தயவுசெய்து எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும். சில சூழ்நிலைகளில், உங்களுக்கு உரிமை உண்டு:

உங்களைப் பற்றி நாங்கள் வைத்திருக்கும் தனிப்பட்ட தரவின் நகலை அணுகவும் பெறவும்

உங்களைப் பற்றிய எந்தவொரு தனிப்பட்ட தரவையும் சரிசெய்ய, அது தவறானது. உங்களைப் பற்றிய தனிப்பட்ட தரவை நீக்கக் கோர

நீங்கள் வழங்கும் தகவலுக்கான தரவு பெயர்வுத்திறனுக்கான உரிமை உங்களுக்கு உள்ளது World Tourism Portal. உங்கள் தனிப்பட்ட தரவின் நகலை பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் மின்னணு வடிவத்தில் பெறுமாறு நீங்கள் கோரலாம், இதன் மூலம் அதை நிர்வகிக்கவும் நகர்த்தவும் முடியும்.

அத்தகைய கோரிக்கைகளுக்கு பதிலளிப்பதற்கு முன் உங்கள் அடையாளத்தைச் சரிபார்க்க நாங்கள் உங்களிடம் கேட்கலாம் என்பதை நினைவில் கொள்க.

சேவை வழங்குபவர்கள்

மூன்றாம் தரப்பு நிறுவனங்களையும், தனிநபர்களையும் எங்கள் சேவைக்கு ("சேவை வழங்குநர்கள்"), எங்கள் சார்பாக சேவை வழங்க, சேவை தொடர்பான சேவைகளை செய்ய அல்லது எங்கள் சேவை எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதைப் பகுப்பாய்வு செய்ய உதவுவதற்கு நாங்கள் பயன்படுத்தலாம்.

இந்த மூன்றாம் நபர்கள் உங்கள் சார்பில் இந்த பணிகளை செய்வதற்கு மட்டுமே உங்கள் தனிப்பட்ட தரவு அணுகல் மற்றும் வேறு எந்த நோக்கத்திற்காக அதை வெளியிட அல்லது பயன்படுத்த கூடாது கடமைப்பட்டுள்ளோம்.

அனலிட்டிக்ஸ்

எங்கள் சேவையின் பயன்பாட்டை கண்காணிக்கவும் பகுப்பாய்வு செய்யவும் மூன்றாம் தரப்பு சேவை வழங்குநர்களை நாங்கள் பயன்படுத்தலாம்.

கூகுள் அனலிட்டிக்ஸ்

கூகுள் அனலிட்டிக்ஸ் என்பது வலைப்பின்னல் அனலிட்டிக்ஸ் சேவை ஆகும், இது Google போக்குவரத்து தடமறியும் மற்றும் அறிக்கையிடும் வலைத்தளத்தால் வழங்கப்படுகிறது. எங்களுடைய சேவையின் பயன்பாட்டை கண்காணிக்கவும் கண்காணிக்கவும் Google சேகரிக்கப்பட்ட தரவைப் பயன்படுத்துகிறது. பிற தரவுகளுடன் இந்த தரவு பகிரப்பட்டுள்ளது. சேகரிக்கப்பட்ட தரவை அதன் சொந்த விளம்பர நெட்வொர்க்கின் விளம்பரங்களை தனிப்பயனாக்க மற்றும் தனிப்பயனாக்குவதற்கு Google பயன்படுத்தலாம்.

கூகுள் அனலிட்டிக்ஸ் விலகல் உலாவி கூடுதல் இணைப்பை நிறுவி, கூகுள் அனலிட்டிக்ஸ் சேவைக்கு உங்கள் செயல்பாட்டை நீங்கள் செய்து கொள்ளலாம். Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, and dc.js) ஐ சேர்ப்பதன் மூலம், Google Analytics உடன் தகவலைப் பகிர்தல் தொடர்பான தகவல்களைச் சேர்க்கிறது.

Google இன் தனியுரிமை நடைமுறைகள் பற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு, Google தனியுரிமை மற்றும் விதிமுறைகள் வலைப்பக்கத்தைப் பார்வையிடவும்: https://policies.google.com/privacy?hl=en

நடத்தை மறுசீரமைப்பு

World Tourism Portal எங்கள் சேவையை நீங்கள் பார்வையிட்ட பிறகு மூன்றாம் தரப்பு வலைத்தளங்களில் உங்களுக்கு விளம்பரம் செய்ய மறு சந்தைப்படுத்துதல் சேவைகளைப் பயன்படுத்துகிறது. எங்கள் சேவைக்கான உங்கள் கடந்த வருகைகளின் அடிப்படையில் விளம்பரங்களைத் தெரிவிக்க, மேம்படுத்த மற்றும் சேவை செய்ய நாமும் எங்கள் மூன்றாம் தரப்பு விற்பனையாளர்களும் குக்கீகளைப் பயன்படுத்துகிறோம்.

கூகுள் அட்வோர்ட்ஸின்

கூகுள் ஆட்வேர்ட்ஸ் மறு சேவை சேவை Google Inc.

காட்சி விளம்பரத்திற்கான Google Analytics ஐ நீங்கள் விலகலாம் மற்றும் Google விளம்பர அமைப்புகள் பக்கத்தைப் பார்வையிடுவதன் மூலம் Google காட்சி நெட்வொர்க் விளம்பரங்களைத் தனிப்பயனாக்கலாம்: https://adssettings.google.com/authenticated . உங்கள் வலை உலாவிக்கு கூகுள் அனலிட்டிக்ஸ் விலகல் உலாவி துணை நிரலை நிறுவவும் கூகிள் பரிந்துரைக்கிறது. கூகிள் அனலிட்டிக்ஸ் விலகல் உலாவி துணை நிரல் பார்வையாளர்களுக்கு அவர்களின் தரவுகளை கூகுள் அனலிட்டிக்ஸ் சேகரித்து பயன்படுத்துவதைத் தடுக்கும் திறனை வழங்குகிறது. Google இன் தனியுரிமை நடைமுறைகள் பற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு, Google தனியுரிமை மற்றும் விதிமுறைகள் வலைப்பக்கத்தைப் பார்வையிடவும்: https://policies.google.com/privacy?hl=en

ட்விட்டர்

ட்விட்டர் ரெக்கார்டிங் சேவை ட்விட்டர் இன்க் மூலம் வழங்கப்படுகிறது

ட்விட்டரின் வட்டி அடிப்படையிலான விளம்பரங்களின் வழிமுறைகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் நீங்கள் விலகலாம்: https://help.twitter.com/en/safety-and-security/privacy-controls-for-tailored-ads . ட்விட்டரின் தனியுரிமைக் கொள்கை பக்கத்தைப் பார்வையிடுவதன் மூலம் ட்விட்டரின் தனியுரிமை நடைமுறைகள் மற்றும் கொள்கைகளைப் பற்றி மேலும் அறியலாம்: https://twitter.com/en/privacy

பேஸ்புக்

பேஸ்புக் மறு சந்தைப்படுத்துதல் சேவையை பேஸ்புக் இன்க் வழங்கியுள்ளது. இந்தப் பக்கத்தைப் பார்வையிடுவதன் மூலம் பேஸ்புக்கிலிருந்து வட்டி அடிப்படையிலான விளம்பரம் பற்றி மேலும் அறியலாம்:  https://www.facebook.com/help/164968693837950

பேஸ்புக்கின் வட்டி அடிப்படையிலான விளம்பரங்களிலிருந்து விலக பேஸ்புக்கின் இந்த வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்: https://www.facebook.com/help/568137493302217 . பேஸ்புக்கின் தனியுரிமை நடைமுறைகள் பற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு, தயவுசெய்து பேஸ்புக்கின் தரவுக் கொள்கையைப் பார்வையிடவும்: https://www.facebook.com/privacy/explanation

மற்ற தளங்களுக்கு இணைப்புகள்

எங்கள் சேவை இயங்காத பிற தளங்களுக்கு இணைப்புகள் இருக்கலாம். நீங்கள் ஒரு மூன்றாம் தரப்பு இணைப்பை கிளிக் செய்தால், நீங்கள் அந்த மூன்றாம் தளத்தின் தளத்திற்கு அனுப்பப்படுவீர்கள். நீங்கள் பார்வையிடும் ஒவ்வொரு தளத்தின் தனியுரிமைக் கொள்கையையும் மதிப்பாய்வு செய்ய நாங்கள் வலுவாக அறிவுறுத்துகிறோம்.

எந்தவொரு மூன்றாம் தரப்பு தளங்கள் அல்லது சேவைகளின் உள்ளடக்கம், தனியுரிமைக் கொள்கைகள் அல்லது நடைமுறைகளுக்கு எவ்வித பொறுப்பையும் நாங்கள் கொண்டிருக்கவில்லை.

குழந்தைகள் தனியுரிமை

எங்கள் சேவை 18 வயதிற்குட்பட்ட எவரையும் (“குழந்தைகள்”) உரையாற்றவில்லை. 18 வயதிற்கு உட்பட்டவர்களிடமிருந்து தனிப்பட்ட முறையில் அடையாளம் காணக்கூடிய தகவல்களை நாங்கள் தெரிந்தே சேகரிக்கவில்லை. நீங்கள் ஒரு பெற்றோர் அல்லது பாதுகாவலராக இருந்தால், உங்கள் குழந்தைகள் எங்களுக்கு தனிப்பட்ட தரவை வழங்கியிருப்பதை நீங்கள் அறிந்திருந்தால், தயவுசெய்து எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும். பெற்றோரின் அனுமதியை சரிபார்க்காமல் குழந்தைகளிடமிருந்து தனிப்பட்ட தரவை நாங்கள் சேகரித்தோம் என்பது எங்களுக்குத் தெரிந்தால், அந்த தகவலை எங்கள் சேவையகங்களிலிருந்து அகற்ற நடவடிக்கை எடுப்போம்.

இந்த தனியுரிமைக் கொள்கையில் மாற்றங்கள்

நாங்கள் எங்கள் தனியுரிமைக் கொள்கையை அவ்வப்போது புதுப்பிக்கலாம். இந்த பக்கத்தில் புதிய தனியுரிமைக் கொள்கையை இடுகையிடுவதன் மூலம் எந்த மாற்றங்களையும் நாங்கள் உங்களுக்கு அறிவிப்போம். எந்தவொரு மாற்றங்களுக்கும் இந்த தனியுரிமைக் கொள்கையை அவ்வப்போது மதிப்பாய்வு செய்ய அறிவுறுத்தப்படுகிறீர்கள்.

இந்த தனியுரிமைக் கொள்கையில் மாற்றங்கள் இந்தப் பக்கத்தில் வெளியிடப்படும் போது அவை பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

தொடர்பு

இந்த தனியுரிமைக் கொள்கையைப் பற்றி ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், தயவுசெய்து எங்களை மின்னஞ்சல் மூலம் தொடர்பு கொள்ளவும்:

info@worldtourismportal.com